Wie zijn wij

Stichting Vrienden van Sparrenheuvel

Voorzitter: Gert Harmsen
Secretaris: Jan Riezebos
Penningmeester: Herman Bakker
Bestuurslid: Gerrie Hagen-Krommendijk
Bestuurslid: ……………………………………………

Secretariaat: Draaiomsweg 29 7431CW Diepenveen 0570 59 12 54
E-mail: info@vriendenvansparrenheuvel.nl
Bankrekening: NL43RABO0314597247